ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

محورهای کنگره

  • نارسایی حاد قلبی ، تشخیص و درمان
  • نارسایی پیشرفته قلبی
  • کاردیومیوپاتی ها با تأکید ویژه بر آمیلوئیدوزیس
  • درمانهای نوین دارویی
  • فشار خون، کلیه و نارسایی قلب
  • دیابت، چاقی و نارسایی قلب
  • افزایش فشار شریان ریوی ترومبوآمبولیک
  • پیوند قلب و پیوند مولتی ارگان
  • آریتمی  ها در نارسایی قلب

چاپایمیل

Login